Organisatie

Organisatie ZomerExpo 2014 Licht

 

Bestuur ArtWorlds
Benno Tempel, voorzitter
Appie Alferink, bestuurslid
Hans Muiderman, penningmeester
Simone van den Ende, bestuurslid

Projectgroep ZomerExpo 2014

ArtWorlds
Carlien Oudes, directeur
Caroline van der Riet, financial controller
Floor van den Elsen, projectmedewerker + pr en communicatie
Babette Oudes, klantenservice
Rens Muis, vormgeving
Marjolein Blaauwbroek, stagiaire en verslaggeving 

Gemeentemuseum Den Haag
Hans Janssen, conservator tentoonstelling

Doede Hardeman, conservator tentoonstelling

Brigitte Timmermans, pr en communicatie
Jolanda van Zijl, educatie- en publieksprogramma

Website en vormgeving
PMS72, Rotterdam
75B, Rotterdam

Fotografie en film
Hilko Visser
Remko Dekker 


ArtWorlds biedt stageplaatsen aan studenten van de
opleiding Kunsten, Cultuur en Media van de Rijksuniversiteit Groningen en Kunstgeschiedenis aan de Universiteit van Utrecht.